Cumartesi, 20 Eylül 2014 21:15

Beşinci Sınıflarda Eğitim

Öğeyi Oyla
(12 oy)

5.SINIF TÜRKÇE EĞİTİM POLİTİKASI

Türkçe öğretiminin temel amacı, öğrencilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma(konuşma, yazma)becerilerini geliştirmektir. Türkçe öğretimiyle; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,insan haklarına saygılı, milli ve evrensel değerlere duyarlı, anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, çözümleme, sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirebilen, söz varlıklarını zenginleştirip dil zevki ve bilincine ulaşarak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilen, okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmek istenmektedir.

5.sınıfta Türkçe dersi konu dağılımı açısından üst sınıflara hazırlık dönemi biçimindedir. 5. sınıf öğrencilerinin gelişim özellikleridikkate alındığında asıl amaç onlarla yoğun bir müfredat içinde ders işlemek değil yavaş yavaş ilerleyerek temellerini sağlam bir zemin üzerine oturtmaktır.  Bu sebeple hem anlam hem de dil bilgisi açısından bütün konular, ayrıntıya inilmeden verilmektedir. Konular metin çalışmasında uygulama yaptırılarak pekiştirilmektedir. 5.sınıfta okuma, dinleme, yazma, konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere daha fazla yer ayrılmaktadır. Çünkü öğrencilerin kendilerini, sözlü ve yazılı olarak en iyi şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri Türkçe dersi için önem taşımaktadır.

5.SINIF SOSYAL BİLGİLER EĞİTİM POLİTİKASI

Ünite müfredatları dahilinde öğrencilerimizin, Atatürk ilke ve inkılaplarını en iyi şekilde kavramalarını sağlamak, karşılaştıkları sorunların çözümünde kullanabilecekleri bilgi, tutum ve becerileri geliştirerek içinde bulundukları toplumla uyum içerisinde yaşamalarını sağlamaktır.

5. SINIF İNGİLİZCE EĞİTİM POLİTİKASI

Yükselen Koleji İlkokulunda İngilizce temel eğitimini almış olan öğrencilerimiz 5. sınıfta, önceki bilgilerini tekrar edip hatırlarlar ve bilgilerinin üstlerine yenilerini koyarak dil edinim sürecine devam ederler. Öğrencimizin, okuduğunu anlama becerilerini geliştirmek, kelime dağarcığını artırmak, öğrenirken eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisini geliştirmek, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak aktarmalarına fırsat tanımak İngilizce derslerimizin temelini oluşturmaktadır. Sınıf içinde yapılan grup çalışmaları, öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurarak ders boyunca aktif olmalarına ve dili kullanarak öğrenmelerine, pekiştirmelerine olanak sağlar.

Okulumuza ortaokulda 5. sınıf olarak yeni başlamış olan öğrencilerimiz için en temel seviyeden İngilizce eğitimi verilir ve yoğunlaştırılmış İngilizce dersleriyle ilerleme kaydetmeleri sağlanır.

5. sınıfta toplam 10 saat ingilizce dersi vardır. 8 saat “Integrated Skills” denilen ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma dört becerisini kapsayan ana İngilizce dersimizdir. 2 saati ise “Communicative Skills” denilen dil ediniminin en temel gereksinimi olan, yoğunluk olarak konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi kapsayan dersimizdir. Bu ders, yabancı öğretmenlerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Okulumuzun yabancı dil edinimi politakası gereğince derslerimiz Avrupa Ortak Dil Standartlarına göre işlenir. Öğrencilerimize, seviyelerini ve başarılarını uluslararası olarak belgelemeleri için ve dil edinimi adına kendilerine olan özgüvenlerini geliştirmeleri için Cambridge ESOL sınavlarına girmeleri önerilir. 5. Sınıf öğrencilerimiz, kendi seviyelerine uygun olarak ve ilkokulda girdikleri sınavlara göre Movers ya da Flyers sınavına girerler. Bu sınavlar için çalışmalarımız “Communicative Skills” derslerinde yürütülür ve ayrıca ek çalışmalarla girecekleri sınava göre öğrencilerimiz bu sınavlara hazırlanırlar.

Yıl içerisinde okulumuzda yapılan İngilizce yarışmalar ve gösterilerle öğrencilerimiz, dil edinimi sürecini eğlenerek devam ettirirler.

5. SINIF FEN BİLİMLERİ EĞİTİM POLİTİKASI

Fen bilimleri, çocuklara çevrelerindeki dünyayı daha iyi anlamaları için gerekli araçları vermektedir. Eleştirel bir bakış açısı ve merak sağlamaktadır. Fen bilimleri, ayrıca bize kaynakların sınırlı olduğunu hatırlatan doğa ve insanoğlu arasındaki ilişkiyi anlaşılır kılmaktadır.

Bu yaş grubundaki öğrenciler geçiş dönemindedir. Fiziksel ve duygusal değişimlerin başladığı bu yılda, öğrenciler yeni bir okul ortamına da giriş yapmaktadır. Bu değişiklikten olumsuz etkilenmemeleri için ders eğlenceli hale getirilip öğrencilerde merak uyandırılmalıdır. Öğrencilere ders çalışma alışkanlığı geliştirmeleri için rehberlik edilmelidir.

5. sınıf düzeyindeki öğrencilerden; temel besinler ve içeriklerini anlayabilmesini, sigara ve alkolün zararlarını fark edebilmesi, sindirim ve boşaltım organları ile bunların görevlerini öğrenebilmesi, kuvvetin nasıl ölçüldüğünü kavrayabilmesi, sürtünme kuvvetinin günlük hayatta nerelerde kullanıldığını keşfedebilmesi, maddenin hal değişimi süreçlerimi gözlemleyebilmesi, maddenin ayırt edici özelliklerinin hakkında yorum yapabilmesi, ısı ve sıcaklık ünitesini öğrenebilmesi, maddelerin genleşme ve büzülme olaylarını anlayabilmesi beklenir.

5. SINIF MATEMATİK EĞİTİM POLİTİKASI

Özel Yükselen Ortaokulu olarak 5.sınıf matematik dersi eğitim politikamız; Atatürk ilke ve inkılâpları yolunda ilerleyen, eleştirel düşünebilen, problem çözme yetisine sahip olan, sorgulayıcı, yaratıcı, analitik ve mantıksal çıkarımlarda bulunabilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimizin, matematiğin günlük yaşamla ilişkisini kurabilen ve matematik dersini severek ve eğlenerek öğrenen bireyler olması amaçlanmaktadır. Derslerimiz öğrencilerin etkin bir şekilde katıldığı, öğretmenin rehber olduğu, tam öğrenme modeli  ile işlenmektedir. Bireysel farklılıklar göz önüne alınarak konu anlatımları yapılır.

Bu sınıf seviyesindeki öğrencilerimizin dört işlem ve problem çözme becerisinin geliştirilmesi, zihinden işlem yapması, ölçü birimlerini dönüştürmesi ve problemlerde kullanabilmesi kazanımları desteklenmektedir. Doğru, ışın,açı gibi temel geometrik kavramları tanıyabilmesi ,çokgenlerde çevre alan hesabı yapabilmesi ve bunları üç boyutlu geometrik cisimlerle ilişkilendirebilmesi  amaçlanmaktadır.

Okunma 9249 defa Son Düzenlenme Pazartesi, 12 Ocak 2015 03:50