Cumartesi, 20 Eylül 2014 21:16

Yedinci Sınıflarda Eğitim

Öğeyi Oyla
(12 oy)

7. SINIF TÜRKÇE EĞİTİM POLİTİKASI

Türkçe öğretiminin temel amacı, öğrencilerin anlama (okuma, dinleme) ve anlatma(konuşma, yazma)becerilerini geliştirmektir. Türkçe öğretimiyle; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,insan haklarına saygılı, milli ve evrensel değerlere duyarlı, anlama, sıralama, ilişki kurma, sınıflama, sorgulama, eleştirme, tahmin etme, çözümleme, sentez yapma, yorumlama ve değerlendirme becerilerini geliştirebilen, söz varlıklarını zenginleştirip dil zevki ve bilincine ulaşarak Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilen, okuma kültürü edinmiş düşünen, duyarlı bireyler yetiştirmek istenmektedir.

7. sınıf Türkçedersinin ilk ve asıl amacı; öğrencilerimizi  okuyan, okuduğunu eleştirel gözle değerlendirip birikimine katabilen, kendini yazılı ve sözlü ifadede yetkin, sözcük dağarcığı zengin bireyler haline getirmede alt sınıflardan alınan görevi devam ettirmektir. Bunun yanında 6. sınıfta çoğu öğretilmiş olan sözcük türlerinden arda kalan belirteç ve en kapsamlı sözcük türü olan eylemin anlamları, çekimleri, yapısı ve ek eylem halini öğrenciye kavratarak 8. sınıfa yeterli alt yapıyı kazanmış biçimde geçmesini sağlamak için türlü etkinlik ve yöntemlerle hem 7. sınıf kazanımlarını değerlendirip hem de geçmiş senelerde edinilen kazanımları tekrarını yaparak Türkçe çatısı altında okuma, yazma, dinleme ve konuşma kültürünü kazandırmak, bunu zevkle yapmanın yanında dil bilgisi yönünden de akademik yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmektir.

7.SINIF SOYAL BİLGİLER EĞİTİM POLİTİKASI

Öğrencilerimizin yaşadığı çevrenin ve dünyanın nüfus özelliklerini tanıyarak insanlar ile doğal çevre arasındaki etkileşimi açıklamalarını, bilgiyi uygun ve çeşitli biçimlerde kullanabilmelerini, bilimsel düşünmeyi temel alarak bilgiye ulaşabilmelerini, farklı dönem ve mekânlardaki toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz edebilmelerini sağlamaktır.

7.SINIF İNGİLİZCE EĞİTİM POLİTİKASI

Öğrencilerimiz 7. sınıfta, önceki senelerde edinmiş oldukları bilgileri geliştirerek Avrupa ortak dil standartlarına göre B1 seviyesinde kullanabilirler. Günlük yaşamla ilgili konularda okuduklarını ya da dinlediklerini anlayıp bu konular üzerine konuşarak veya yazarak kendilerini rahatça ifade edebilirler. Sınıf içinde yapılan grup çalışmaları, öğrencilerin birbirleriyle iletişim kurarak ders boyunca aktif olmalarına ve dili kullanarak öğrenmelerine, pekiştirmelerine olanak sağlar.

7. sınıfta toplam on saat ingilizce dersi vardır. Sekiz saat “Integrated Skills” denilen ve okuma, yazma, dinleme ve konuşma dört becerisini kapsayan ana İngilizce dersimizdir. İki saati ise “Communicative Skills” denilen dil ediniminin en temel gereksinimi olan, yoğunluk olarak konuşma ve dinleme becerilerini geliştirmeyi kapsayan dersimizdir. Bu ders, yabancı öğretmenlerimiz tarafından sürdürülmektedir.

Öğrencilerimiz 7. Sınıfta ESOL sınavlarına KET seviyesinde girerler. Böylece, öğrencilerimiz seviyelerini ve başarılarını uluslararası olarak belgelemiş ve dil edinimi adına kendilerine olan özgüvenlerini artırmış olurlar. Bu sınav için çalışmalarımız “Communicative Skills” derslerinde yürütülür.

Sene içerisinde yapılan yarışma, münazara ve gösterilerle öğrencilerimiz bilgilerini eğlenerek pekiştirme şansını elde etmiş olurlar ve eleştirel düşünme becerilerini de kullanarak dil ediniminde ilerleme kaydederler. 

7.SINIF FEN BİLİMLERİ EĞİTİM POLİTİKASI

Araştıran, sorgulayan, etkili kararlar verebilen, problem çözebilen, kendine güvenen, işbirliğine açık bireyler yetiştirebilmek fen bilimleri dersinin temel amaçlarından biridir.

Sindirim sistemini, boşaltım sistemini, denetleyici ne düzenleyici sistemleri ve duyu organlarını modellemeyi öğrenir. Yayların özelliklerini, kuvvet, iş ve enerji kavramlarını açıklayabilir. Basit makineleri nasıl kullanacağını keşfeder. Elektriklenme çeşitlerini, akım-gerilim-direnç ilişkisini deneylerle gözlemler. Bileşik ve formülleri ile karışımları kavrar. Işığın soğurulması ve cisimlerin renkli görülmesi olaylarını gözlemler. Merceklerin günlük hayattaki kullanımlarını öğrenir. İnsan ve çevre ünitesi ile ilgili çıkarımlarda bulunur.

7.SINIF MATEMATİK EĞİTİM POLİTİKASI

Yükselen Koleji olarak 7.sınıf matematik dersindeki eğitim politikamız öncelikli olarak Atatürk ilke ve inkılâplarına bağlı, analitik düşünme becerisine sahip, özgüveni yüksek, sorgulamaya dayalı, yaparak ve yaşayarak öğrenen meraklı, ilgili, farkındalığı yüksek, eleştirel düşünebilen, yalnızca sonuca değil sürece odaklanan öğrenci yetiştirmektir.

Derslerimiz öğrenci merkezli ve tam öğrenme modeli ile işlenmektedir. Bireysel öğrenme farklılıkları göz önüne alınarak konu anlatım teknikleri belirlenmektedir. Hayata yakınlık ilkesi göz önüne alınıp öğrencilerimiz öğrendiklerini yorumlayarak günlük hayatlarında kullanmaları, yorum yapabilme becerileri geliştirilerek olaylar arasında neden sonuç ilişkisi kurmaları amaçlanır.

Bu sınıf seviyesinde tam sayılar ve rasyonel sayılarda dört işlem becerisinin geliştirilmesi, denklem kurma ve çözme yeteneklerinin arttırılması, çember daire ve çokgenler gibi önemli geometri konularında soyut düşünme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Okunma 6506 defa Son Düzenlenme Cuma, 24 Ekim 2014 00:54